03.02.2023 – Mrs.Saranya Ramesh Babu – Birthday of her Sisiter son Mr.Vijay Karthik

03.02.2023 – New Life wishes Mr.Vijay Karthik a Very Happy Birthday. May God Bless him with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.