05.07.2024 – Mrs. SUGANTHI HARIRAM – 64th Birthday for her Mother Mrs. SHANTHI HARIRAM

05.07.2024 – New Life wishes Mrs. SHANTHI HARIRAM a Very Happy Birthday. May God Bless her with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.