07.07.2021 – Mrs. Parvathy Ravishankar – Birthday of his husband Mr. Ravishankar

07.07.2021 – New Life wishes Mr. Ravishankar Very Happy Birthday. May God Bless his with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.