08.06.2024 – Mr Karunakara Reddy – Birthday of his grandson Master Krishiv Reddy

08.06.2024 – New Life wishes Master Krishiv Reddy a Very Happy Birthday. May God Bless him with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.