20.05.2024 – Ms Akshaya Sankar – Birthday of her mother Mrs.Rajeshwari Shankar

20.05.2024 – New Life wishes Mrs. Rajeshwari Shankar a Very Happy Birthday. May God Bless her with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.