23.10.2022 – Mrs. Jayanthi Ramesh – Birthday of her son Mr. Aravind Ramesh and birthday of her daugher Ms. Divya Ramesh

23.10.2022 – New Life wishes Mr. Aravind Ramesh and Ms. Divya Ramesh a Very Happy Birthday. May God Bless their with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.