26.11.20 – V.Krishnaswamy – 60th birthday of his wife Pushpa Krishnaswamy.

26.11.2020 – New Life wishes Pushpa Krishnaswamy a Very Happy Birthday. May God Bless her with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.