27.05.2022 – Mr.T.R.Rajagopalan & Mrs. Sita Rajagopalan – “Upanayanam of Chi.S.Sethuraman “

27.05.2022 – New Life wishes Upanayanam of Chi.S.Sethuraman. New Life prayers for his ayul, arokiyam and sowkiyam.