31.08.2017 – Mr. T. R. Rajagopalan & Mrs. Sita Rajagopalan – Upanayanam of Chi: Vaibhav C. Kumar

31.08.2017 – New Life prays for Ayul, Arokium and Sokium of Chi: Vaibhav C. Kumar. May God bless the family