01.06.2022 – Mrs. Deepa Jayaraman – “Upanayanam of Master Adarsh Balaji. “

01.06.2022 – New Life prayers for Master Adarsh Balaji ayul, arokiyam and sowkiyam and May god bless him more and more success.