05.07.2023 – Mrs Vasantha Murthy – Star Birthday of her son Mr. Ganesan Murthy

05.07.2023 – New Life wishes Mr.Ganesan Murthy a Very Happy Birthday. May God Bless him with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.