06.09.2022 – Mrs. Sujatha Ramesh babu – Birthday of her husband Mr.Ramesh babu and Birthday of her son Mr.Anirudh

06.09.2022 – New Life wishes Mr.Ramesh babu & Mr.Anirudh a Very Happy Birthday. May God Bless their with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam