06.12.2023 – Mrs. Padmini Sundaram – Birthday of son Mr. Pradeep Sundaram

06.12.2023 – New Life wishes Master Mr. Pradeep Sundaram a Very Happy Birthday. May God Bless him with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.