08.01.2024 – Mrs Lalitha Sivakumar – Birthday of granddaughter Ms.Nethra Karthik

08.01.2024 – New Life wishes Ms.Nethra Karthik a Very Happy Birthday. May God Bless her with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.