12.07.2023 – Mrs.S.Saroja & Family – 80th Birthday of her husband Mr. K.Shanmugam

12.07.2023 – New Life wishes Mr.K.Shanmugam a Very Happy Birthday. May God Bless him with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.