14.02.2024 – Mr.Kirupanithi Vittal Rao – Birthday of his Grand son Mr. Vinay Karthik

14.02.2024 – New Life wishes Mr. Vinay Karthik a Very Happy Birthday. May God Bless him with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.