14.12.2023 – Mrs. Jayanthi D – Star Birthday of Shri. D. Ananthakrishnan AGS

14.12.2023 – New Life wishes Master Shri. D. Ananthakrishnan AGS a Very Happy Birthday. May God Bless him with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.