17.05.2023 – Mrs. Dicksha Sharma – Birthday of her father Mr. Anil Kumar Sharma

17.05.2023 – New Life wishes Mr.Anil Kumar Sharma a Very Happy Birthday. May God Bless him with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.