20.01.2024 – Mr. T.S. Shankar & Mrs. Uma Shankar with Mr. Vignesh Shankar – 60th Birthday of Mrs. Latha Ravichandran

20.01.2024 – New Life wishes Master Mrs. Latha Ravichandran a Very Happy Birthday. May God Bless her with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.