20.01.2024 – Mr. Thiru Karthik & Mrs. Mandhagini – 4th birthday of their son Mr. Nivanthik

20.01.2024 – New Life wishes Master Mr. Nivanthik a Very Happy Birthday. May God Bless him with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.