20.02.2024 – Mr. Sridhar and Mrs. Sowmiya – Birthday of their son Mr.Samarth Krishna

20.02.2024 – New Life wishes Mr.Samarth Krishna a Very Happy Birthday. May God Bless him with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.