20.08.2023 – Mrs Anantha Lakshmi S – Birthday of Mr. K.P.Seshadrinathan

20.08.2023 – New Life wishes Master Mr.K.P.Seshadrinathan a Very Happy Birthday. May God Bless him with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.