21.01.2024 – Mr. Premanand & Mrs. Priya Premanand – Birthday of their daughter Ms. Akshara Sree Premanand

21.01.2024 – New Life wishes Master Ms. Akshara Sree Premanand a Very Happy Birthday. May God Bless her with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.