22.02.2023 – Mrs.Shyamala Rajagopal – Birthday of her grandson Master.Vidyuth Srinivasan

22.02.2023 – New Life wishes Vidyuth Srinivasan a Very Happy Birthday. May God Bless him with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.