24.10.2023 – M. Venkatachalam – Birthday of Mrs. vijaya Venkatachalam

24.10.2023 – New Life wishes Mrs. vijaya Venkatachalam a Very Happy Birthday. May God Bless her with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.