24.12.2023 – Mrs. Haripriya Chandrasekaran – Birthday of son Mr Jay Shekar

24.12.2023 – New Life wishes Master Mr.Jay Shekar a Very Happy Birthday. May God Bless him with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.