26.08.2023 – Mrs. Jayalakshmi Veezhinathan – Birthday of husband Mr. Veezhinathan

26.08.2023 – New Life wishes Mr.Veezhinathan a Very Happy Birthday. May God Bless him with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.