26.12.2022 – Mr.Ravichandran.K – Brithday of his grandson Mr.Vajra vasudevan

26.12.2022 – New Life wishes Mr.Vajra vasudevan a Very Happy Birthday. May God Bless him with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.