27.12.2023 – Mr. Rajkumar & Mrs. Ramya – 1st Birthday of their son Master Rakshan

27.12.2023 – New Life wishes Master Rakshan a Very Happy Birthday. May God Bless him with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.