29.11.2023 – Ms. Gayathri Krishhnaswamy – Birthday of her mother Smt. Pushpa Krishnaswamy

29.11.2023 – New Life wishes Master Smt. Pushpa Krishnaswamy a Very Happy Birthday. May God Bless her with Ayul, Arokiyam, and Sowkiyam.